De dichteressen Marja Bodewes (1946),
Nynke Bonga (1973), Trudy Dijkshoorn (1959)
en Renate Hagenouw (1971) leerden elkaar
kennen op de Schrijversschool te Groningen.
In het lezerscafé besloten zij enkele van hun
gedichten te bundelen en daarmee verscheen
het debuut van de dichteressen én
Uitgeverij Monnier.